โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
25
ผู้เข้าชมเดือนนี้
34,172
ผู้เข้าชมทั้งหมด
252,174

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางปาจารีย์ แสงศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ผู้เข้าชม 776
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
อื่น ๆ :