โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
7
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13,400
ผู้เข้าชมทั้งหมด
270,482

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นางปาจารีย์ แสงศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบล แดงชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวีวรรณ บุดดีพันธ์
ครูผู้ช่วย