โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,003
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,003
ผู้เข้าชมทั้งหมด
438,635

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นางปาจารีย์ แสงศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบล แดงชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวีวรรณ บุดดีพันธ์
ครูผู้ช่วย