โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,772
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,772
ผู้เข้าชมทั้งหมด
439,404

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางปราณี ศิริวร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายยม ศิริวร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจิราทิพย์ ไชยเดชกำจร
ครู ชำนาญการพิเศษ