โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
856
ผู้เข้าชมเดือนนี้
856
ผู้เข้าชมทั้งหมด
438,488

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นางรัตนพร ชัยเงิน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมเกียรติ ขันอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรร หูวอง
ครู ชำนาญการ

นายปลวัชร หวังยศ
ครู คศ.1