โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
4
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13,397
ผู้เข้าชมทั้งหมด
270,479

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นางรัตนพร ชัยเงิน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมเกียรติ ขันอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรร หูวอง
ครู ชำนาญการ

นายปลวัชร หวังยศ
ครู คศ.1