โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
8
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13,401
ผู้เข้าชมทั้งหมด
270,483

กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นางสาวเอื้อมพร ธานี
ครู

นายพิทักษ์ ศรีทะ
พนักงานราชการ