โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,032
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,032
ผู้เข้าชมทั้งหมด
438,664

กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นางสาวเอื้อมพร ธานี
ครู

นายพิทักษ์ ศรีทะ
พนักงานราชการ