โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

หัวหน้ากลุ่มงาน


ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย ศิริวาลย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนพร ชัยเงิน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางปาจารีย์ แสงศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายมนตรี จำปาหอม หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ครู ชำนาญการ
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-22','2019','09','30533');