โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,773
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,773
ผู้เข้าชมทั้งหมด
439,405

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 5,786

 

    จำนวนนักเรียน  ( ข้อมูล  30  พฤษภาคม  2562)
แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น

 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 
อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
   
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ชั้น จำนวน ห้องเรียน  
  มัธยมศึกษาปีที่  1 78 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  2 68 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  3 65 2  
  รวม   ม.ต้น 211 6  
         
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
  ชั้น จำนวน ห้องเรียน  
  มัธยมศึกษาปีที่  4 52 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  5 39 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  6 24 1  
  รวม ม. ปลาย 115 6  
         
  นักเรียน รวม(คน) ห้องเรียน  
  นักเรียนทั้งสิ้น 326 11