โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 5,583

 

    จำนวนนักเรียน  ( ข้อมูล  30  พฤษภาคม  2562)
แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น

 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 
อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
   
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ชั้น จำนวน ห้องเรียน  
  มัธยมศึกษาปีที่  1 78 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  2 68 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  3 65 2  
  รวม   ม.ต้น 211 6  
         
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
  ชั้น จำนวน ห้องเรียน  
  มัธยมศึกษาปีที่  4 52 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  5 39 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  6 24 1  
  รวม ม. ปลาย 115 6  
         
  นักเรียน รวม(คน) ห้องเรียน  
  นักเรียนทั้งสิ้น 326 11  
         
         
         

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-3-234-210-89.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-22','2019','11','30533');