โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

สัญลักษณ์โรงเรียนและสิ่งเคารพเชิดชู

ผู้เข้าชม 3,236สัญลักษณ์และสิ่งเคารพเชิดชู

 

 
พระวิษณุประทับบนแท่น พระหัตถ์ขวาทรงถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงตำรา เบื้องหลังประทับด้วยต้นไผ่  หมายถึง การบุกเบิกการสร้างสรรค์และฟันฝ่าอุปสรรค ขวากหนาม เพื่อนำความรู้ สติปัญญา   ความสมัครสมาน ความสามัคคี ความเจริญมาสู่ตนเอง
       ครอบครัวและท้องถิ่นอันเป็นหมายสำคัญสูงสุด
          อักษรชื่อย่อ           คือ      ผ.ศ.
          อุดมคติโรงเรียน    คือ      มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย
          ปรัชญาโรงเรียน    คือ ปญญา นรานํ รตนํ
          สีประจำโรงเรียน          คือ      เหลือง-แดง
ความหมาย : 
สีเหลือง  หมายถึง  ความร่มเย็น น่าเคารพ  เลื่อมใสศรัทธา
                      
สีแดง   หมายถึง  ความเข้มแข็ง รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
          สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน  คือ  พระพุทธรูปประจำโรงเรียนปางมารวิชัย
          คำขวัญโรงเรียน คือ    ศึกษาดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม

 

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-22','2019','09','30533');