โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
584
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,507
ผู้เข้าชมทั้งหมด
434,106

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

     ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นำโดย ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากพันโทนายแพทย์นิกร ลัทธิรมย์ ,นายสรชัย โรจนสุวรรณ จำนวน 35,000 บาท ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา