โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
3
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,534
ผู้เข้าชมทั้งหมด
434,133

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร   3 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 (ห้องเรียนปกติ)
รับสมัครเวลา   08.30 -16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร.0943438034    โทรสาร. 0885803840
http://phaiyaisuksa.ac.th/
***เตรียมหลักฐานในวันสมัคร
- ใบรับรองหรือปพ.7
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับของ มารดา , บิดา , ตนเอง
- หรือสำเนาสูจิบัตร(ใบแจ้งเกิด)
- รูปถ่าย จำนวน 2 แผ่น (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง)