โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

ปฏิทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 
๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๖๒ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๒ ปัจฉิมนิเทศ ม.๓, ม.๖
๑  มีนาคม ๖๒ แนะแนวศึกษาต่อ
๑๓  มีนาคม ๖๒ ประกาศผลการเรียน
๑๓-๑๘ มีนาคม ๖๒ แก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ ๑
๑๙-๒๒ มีนาคม ๖๒ แก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ ๒
๒๒-๒๗ มีนาคม ๖๒  รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
๒๘  มีนาคม ๖๒  สอบคัดเลือก ม.๑ ,ประกาศผลสอบ
๒๙  มีนาคม ๖๒ รายงานตัว,มอบตัว,นักเรียน ม.๑ และ ม.๔
๓๑  มีนาคม ๖๒  ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๖  พฤษภาคม ๖๒ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('news','weblogs','ec2-3-234-210-89.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-22','2019','11','30533');