โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
41
ผู้เข้าชมเดือนนี้
34,188
ผู้เข้าชมทั้งหมด
252,190

รร.บ้านลุงตามัน

ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลุงตามัน อำเภอพมาย จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐