โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

ผู้ใหญ่ใจดี ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์

ดร.เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ยินดีต้อนรับ
ดร.จำลอง  พรหมสวัสดิ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนม่วงสามสิบออร์แกนิคฟาร์ม มาเยี่ยมชม โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา มอบเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สนับสนุน โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และผู้เรียนผ่านระบบ ICT ห้องสมุดดิจิทัล ขอขอบคุณที่ให้โอกาสโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาinsert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('news','weblogs','ec2-54-243-26-210.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-06-27','2019','06','30533');