โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
842
ผู้เข้าชมเดือนนี้
55,494
ผู้เข้าชมทั้งหมด
493,126

:

พบข้อมูล: 10 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
1 ม.ค. 2513, 07:00 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี n/a 27
1 ม.ค. 2513, 07:00 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 n/a 29
5 มิ.ย. 2562, 00:00 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ระดับโรงเรียน n/a 97
20 พ.ค. 2562, 00:00 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 88.66 KB 97
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม62 1.68 MB 208
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม61 1.68 MB 207
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม32 1.7 MB 202
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม31 1.7 MB 217
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม12 1.7 MB 204
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม11 1.69 MB 200