โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

:

พบข้อมูล: 8 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
5 มิ.ย. 2562, 00:00 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ระดับโรงเรียน n/a 24
20 พ.ค. 2562, 00:00 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 88.66 KB 24
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม62 1.68 MB 134
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม61 1.68 MB 131
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม32 1.7 MB 136
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม31 1.7 MB 133
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม12 1.7 MB 133
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม11 1.69 MB 135
 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('download','weblogs','ec2-34-231-247-139.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-22','2019','09','30533');