โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

:

พบข้อมูล: 6 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม62 1.68 MB 114
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม61 1.68 MB 114
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม32 1.7 MB 118
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม31 1.7 MB 113
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม12 1.7 MB 114
8 ธ.ค. 2560, 00:00 ปพ 5 ม11 1.69 MB 116
 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('download','weblogs','ec2-54-227-76-35.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-22','2019','05','30533');