ไม่พบกิจกรรม
update tbsetting set setting_view_today='52' where school_id ='30533'