ไม่พบกิจกรรม
update tbsetting set setting_view_today='10' where school_id ='30533'