ไม่พบกิจกรรม
update tbsetting set setting_view_today='49' where school_id ='30533'