ไม่พบกิจกรรม
update tbsetting set setting_view_today='42' where school_id ='30533'