ไม่พบกิจกรรม
update tbsetting set setting_view_today='39' where school_id ='30533'