โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
50
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,043
ผู้เข้าชมทั้งหมด
210,014

คณะกรรมการสถานศึกษา


นายกฤษฎา ยิ่งยืน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายวีระศักดิ์ สุขเลิศ
กรรมการ

พระครูวิบูลย์ ปุญญาภรณ์
กรรมการ

นายบันทึก หลักทอง
กรรมการ

นายบุญชู สานขุน
กรรมการ

ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
กรรมการและเลขานุการ