โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
430
ผู้เข้าชมเดือนนี้
17,950
ผู้เข้าชมทั้งหมด
429,549

กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

     ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นำโดย ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากพันโทนายแพทย์นิกร ลัทธิรมย์ ,นายสรชัย โรจนสุวรรณ จำนวน 35,000 บาท ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา