โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
30
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,561
ผู้เข้าชมทั้งหมด
434,160

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดย ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมการะเวก โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา