โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
585
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,508
ผู้เข้าชมทั้งหมด
434,107

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ร่วมกันทำบุญ ฟังเทศนาและเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา