โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ร่วมกับเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ (ม่วงสามสิบ ๒) สพป.อบ.๑
จัดโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ วันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('activity','weblogs','ec2-54-243-26-210.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-06-27','2019','06','30533');