โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นำโดย ดร. เฉลิมเกียรติ  แก้วกนก คณะครู บุคลากร มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อปลูกฝังการรับผิดชอบในการทำความสะอาดโรงเรียน โดยเน้น 3 สุข ได้แก่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม  โดยมีกฎของการรักษาความสะอาดอยู่ 2 ข้อ คือ 1. ไม่ทิ้ง  2. เจอ เก็บ
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('activity','weblogs','ec2-54-227-76-35.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-22','2019','05','30533');