โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
4
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,535
ผู้เข้าชมทั้งหมด
434,134

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
( จำนวน 12 รููป / ดู 71 ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 29 รููป / ดู 359 ครั้ง )

ทัศนศึกษา ม.1-6 ปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษา ม.1-6 ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 12 รููป / ดู 206 ครั้ง )

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา
( จำนวน 7 รููป / ดู 164 ครั้ง )

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 2563

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 2563
( จำนวน 15 รููป / ดู 168 ครั้ง )

เข้าค่าย-เดินทางไกลลูกเสือขเนตรนารี ปีการศึกษา 2562

เข้าค่าย-เดินทางไกลลูกเสือขเนตรนารี ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 12 รููป / ดู 160 ครั้ง )

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 20 รููป / ดู 489 ครั้ง )

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา
( จำนวน 13 รููป / ดู 178 ครั้ง )

พิธีตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ

พิธีตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ
( จำนวน 12 รููป / ดู 155 ครั้ง )

ขับขี่ปลอดภัย

ขับขี่ปลอดภัย
( จำนวน 4 รููป / ดู 187 ครั้ง )

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 10 รููป / ดู 161 ครั้ง )

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่
( จำนวน 20 รููป / ดู 178 ครั้ง )

วันต่อต้านยาเสพติด และ รณรงค์ไข้เลือดออก

วันต่อต้านยาเสพติด และ รณรงค์ไข้เลือดออก
( จำนวน 16 รููป / ดู 192 ครั้ง )

Big Cleaning Day.กิจกรรมจิตอาสา

Big Cleaning Day.กิจกรรมจิตอาสา
( จำนวน 20 รููป / ดู 171 ครั้ง )

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู
( จำนวน 34 รููป / ดู 674 ครั้ง )

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 23 รููป / ดู 598 ครั้ง )

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
( จำนวน 15 รููป / ดู 386 ครั้ง )

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 11 รููป / ดู 249 ครั้ง )

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
( จำนวน 6 รููป / ดู 232 ครั้ง )

ปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 37 รููป / ดู 668 ครั้ง )